Skeppsbron

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för butiker, restauranger, kontor, ett nytt kajstråk och 450 nya bostäder.
Status: Planering pågår.

Nyheter om Skeppsbron

Vänta lite ...
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 12 september 2019)