Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.
Planering och byggande pågår.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 6 juli 2021)