– Vi är enormt glada över dagens besked som betyder att vi kan återuppta det arbete som varit pausat i väntan på politiskt beslut. Planerna för Skeppsbron rymmer både bostäder, kontor och verksamhetslokaler samt ett levande kajstråk, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling och programägare för Göteborgs Stads genomförandeorganisation.

Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då utbyggnaden av allmän plats visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades. Efter omfattande utredningar kring kostnader och möjliga besparingar har kommunfullmäktige idag gett slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta.

– Det som händer närmast är att stadens projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt Kommunfullmäktiges nya beslut. Byggstart beräknas kunna ske 2022, säger Rune Arnesen.

Publicerad 12 november 2020 (Uppdaterad 13 november 2020)