Skeppsbron var – tillsammans med Stenpiren – den första kajen som anlades längs Göta älv. Bilden är från 1922.

Skeppsbron var – tillsammans med Stenpiren – den första kajen som anlades längs Göta älv. Bilden är från 1922.

Ny bok berättar historien om Skeppsbron

Boken skildrar Skeppsbrons utveckling från 1620 till idag.

Med sin händelserika historia är Skeppsbron en av de mest betydelsefulla stadsdelarna inom Göteborgs vallgrav. Något som ska bevaras och levandegöras på bästa möjliga sätt. Författarna, Kristian Wedel och Lars O. Carlsson, har skrivit en bok om Skeppsbron.

Boken skildrar Skeppsbrons utveckling från 1620 till idag – en tillbakablick om alltifrån dåtidens badliv vid Skeppsbrokajen till hur Göteborgs industrialisering tog fart och hur den satt sina spår. Boken avslutas med en framåtblick. Hur kommer stadsdelen påverkas av utbyggnaden?

”Skeppsbron – då till nu” gavs ut 2017.

Publicerad 2 maj 2017 (Uppdaterad 26 mars 2019)