Skra Bro

Skra Bro i Björlanda ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I nära anslutning till det planerade torget i finns plats för cirka 600 bostäder samt ett generationsboende. Runt årsskiftet tas beslut om planen går vidare för antagande.

Det blir även en upprustning av den befintliga kollektivtrafikplatsen och pendelparkeringen som ligger i korsningen Björlandavägen/Kongahällavägen.

Bostäderna blir cirka tre till fem våningar i varierade lägenhetsstorlekar. I områdets nedre södra del planeras för gårdshus och i den sydligaste delen tvåplansvillor/kedjehus som gränsar mot skogspartiet.

Den nya bebyggelsen ska hämta inspiration från den moderna trädgårdsstaden med nyttoträdgårdar och anpassas efter landskapet och terrängen. Kongahällavägen och Björlandavägen som ligger i anslutning till bostäderna ska upplevas som en lugn trafikmiljö där olika trafikslag är lika viktiga.

I nära anslutning till det nya torget planeras för cirka 600 bostäder.

Uppdaterad 29 juli 2020