Slakthusområdet

I våras inleddes arbetet med att ta fram ett planprogram för Slakthusområdet. Denna kulturhistoriska miljö, har ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum. Området har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv mötesplats vid vattnet och broarna.
Publicerad 18 december 2019 (Uppdaterad 6 juli 2021)