Är du nyfiken på hur Göteborg kommer att utvecklas? I en serie programpunkter på Stadsbiblioteket 300 m2 i Brunnsparken berättar projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret om några spännande och aktuella stadsutvecklingsprojekt.

23 september kl 12.30 – 13:00 berättar Alexandra Möllerström, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret om utvecklingen av Slakthusområdet - en kulturhistorisk miljö i ett unikt läge, mitt emellan förort och centrum. Slakthusområdet har stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv mötesplats vid vattnet och broarna med kultur, nöjen, verksamheter och bostäder.  

Kommande programpunkter

7 oktober
Så ska vi planera en sammanhållen stad – en av den nya översiktsplanens huvudstrategier
Anna Olsson, projektledare stadsbyggnadskontoret
 

4 november
Centralenområdet: från trafikplats till ny stadsdel
Per Osvalds, projektledare och Simon Wallqvist, arkitekt stadsbyggnadskontoret

2 december
Så kan Biskopsgården utvecklas
Anna Rudholm, projektledare stadsbyggnadskontoret

Publicerad 18 september 2019 (Uppdaterad 22 juli 2020)