Visionsbild över Slottsskogsvallens entrépark som ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark.

Slottsskogsvallens entrépark med dess breda grusgångar, grönytor och skogskullen i bakgrunden.

Slottsskogsvallens entrépark så som den ser ut idag.

Nytt utseende och innehåll för entréparken

Entréparken är en viktig del av Slottsskogsvallsområdet och en historisk plats i Göteborg. Den invigdes tillsammans med Slottsskogsvallen år 1923. Nu har parken utvecklats och fått ett rejält ansiktslyft. Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

2018 ordnade Göteborgs Stad, tillsammans med Sveriges Arkitekter, en arkitekttävling där fyra team skissade på ur parken kan rustas upp med särskilt fokus på nya inslag för spontana aktiviteter. Det vinnande förslaget blev SPEG-LING, framtaget av Nyréns Arkitektkontor.

Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

Hela området runt Slottsskogsvallen rustas upp

Arbetet med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott har skett i etapper och har sin bakgrund i den idéstudie och medborgardialog som genomfördes 2013.

Idéstudie och medborgardialog

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet med övergripande utvecklingsförslag för området.

Förslagen var bland annat:

 • Motionscentret kan utvecklas till komplett friskvårdscenter med utbud i både egen och extern regi.
 • Entréområdet bör utvecklas till attraktivt parkliknande entréområde för aktivitet och vardagsmotion, men också stora evenemang.
 • Dalens grusplaner bör utvecklas till flexibel yta i huvudsak för evenemang och evenemangsparkering med attraktiv utformning och inslag som lockar till vardagsaktivitet.
 • Den skogsbeklädda kullen kan kompletteras med enkla koncept för funktionell träning för att öka möjligheterna till motion, exempelvis utegym, bättre förutsättningar för cykelsport, löpning och uppvärmning.
 • Avveckla och ersätta Slottsskogsrinken och Slottsskogshallen som är omoderna och i dåligt skick.

Dialog med göteborgarna

Därefter har arbetet har skett i dialog med göteborgarna och de aktörer som använder området.

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum med en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas.

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum med en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas. Deltagarna fick även komma med synpunkter och rösta på vilken aktivitet de vill utöva i området framöver.

Exempel på önskemål:

 • Trevligare utemiljö och bättre belysning
 • Bättre koppling till kollektivtrafiken och färre bilar på området.
 • Mer för familjen, exempelvis plaskdamm, pulkabacke, skridskoåkning.
 • Bättre möjligheter för löpning, exempelvis löparbacke och belyst spår.
 • Utegym
 • Mountainbikebana och velodrom
 • Skatepark
 • Parkourpark
 • Gymnastikhall

 Därefter upprustning och utveckling

Efter det har kommunen arbetat med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

Under 2016–2017 fick evenemangsfältet Dalen, som ligger norr om Slottsskogsvallen, en trevligare utformning med mer träd, blommor, sittplatser och ett nytt utegym. Grusplanerna har förbättrats och fått bättre belysning samt tillgång till vatten och el. I augusti 2017 invigdes ett nytt utegym vid Dalen. 

Frågor och svar

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes för hundra år sedan, inför Göteborgs jubileumsutställning, som en hyllning till den då 300 år gamla staden. Inför 400-årsjubileet rustas nu arenan upp och målas om till sina ursprungsfärger.

I takt med att Göteborg växer får också Slottsskogsvallens entrépark en viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken får nu ett rejält ansiktslyft för att bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.  

Entréparken samt ommålningen och renoveringen av Slottsskogsvallen beräknas bli klar sommaren 2021.

2017/2018 ordnade Göteborgs Stad tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling. Syftet med tävlingen var att få fram en attraktiv och gestaltad park för aktivitet. Tävlingsformen säkerställde att man fick in flera förslag som kunde vägas mot varandra, så att uppgiften blev belyst från flera olika aspekter.

Förslaget SPEG-LING som tagits fram av Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen.

Tävlingsbidragen fanns publicerade på denna webbsida. Bidragen visades också upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna har alla som vill haft möjlighet att tycka till om vad de gillar och inte gillar med de olika förslagen. 

Totalt kom cirka 450 kommentarer in kring de olika förslagen. För att juryn skulle kunna fatta ett så bra beslut som möjligt fick den in synpunkter från olika referensgrupper. Synpunkterna från allmänheten fungerade som en referensgrupp. Andra referensgrupper bestod av sakkunniga på stadsbyggnad, bygglov, drift, ekonomi, genomförande och trafik. 

En ny parkeringsyta har skapats i parkens nordvästa hörn och de gamla i parkens östra delar har tagits bort. Den nya parkeringen rymmer knappt 60 platser, varav fyra platser för rörelsehindrade.

Kontakt

 • Dijan Vranjic
 • Projektledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen
 • Telefonnummer: 031-368 21 87
Uppdaterad 22 oktober 2021