Visionsbild över Slottsskogsvallens entrépark som ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark.

Slottsskogsvallen

Slottsskogsvallens entrépark ska utvecklas till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen rustas upp och målas om.
Upprustning pågår. Beräknas klart sommaren 2021.
Slottsskogsvallens entrépark med dess breda grusgångar, grönytor och skogskullen i bakgrunden.

Slottsskogsvallens entrépark så som den ser ut idag.

Slottsskogsvallens entrépark rustas upp till 2021

Entréparken är en viktig del av Slottsskogsvallsområdet och en historisk plats i Göteborg. Den invigdes tillsammans med Slottsskogsvallen år 1923. Nu ska parken utvecklas och få ett rejält ansiktslyft. Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

2018 ordnade Göteborgs Stad, tillsammans med Sveriges Arkitekter, en arkitekttävling där fyra team skissade på ur parken kan rustas upp med särskilt fokus på nya inslag för spontana aktiviteter. Det vinnande förslaget blev SPEG-LING, framtaget av Nyréns Arkitektkontor.

Målet är att parken ska vara klar sommaren 2021 som en del av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

Hela området runt Slottsskogsvallen rustas upp

Arbetet med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott har skett i etapper och har sin bakgrund i den idéstudie och medborgardialog som genomfördes 2013.

Idéstudie och medborgardialog

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet med övergripande utvecklingsförslag för området.

Förslagen var bland annat:

 • Motionscentret kan utvecklas till komplett friskvårdscenter med utbud i både egen och extern regi.
 • Entréområdet bör utvecklas till attraktivt parkliknande entréområde för aktivitet och vardagsmotion, men också stora evenemang.
 • Dalens grusplaner bör utvecklas till flexibel yta i huvudsak för evenemang och evenemangsparkering med attraktiv utformning och inslag som lockar till vardagsaktivitet.
 • Den skogsbeklädda kullen kan kompletteras med enkla koncept för funktionell träning för att öka möjligheterna till motion, exempelvis utegym, bättre förutsättningar för cykelsport, löpning och uppvärmning.
 • Avveckla och ersätta Slottsskogsrinken och Slottsskogshallen som är omoderna och i dåligt skick.

Dialog med göteborgarna

Därefter har arbetet har skett i dialog med göteborgarna och de aktörer som använder området.

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum med en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas.

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum med en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas. Deltagarna fick även komma med synpunkter och rösta på vilken aktivitet de vill utöva i området framöver.

Exempel på önskemål:

 • Trevligare utemiljö och bättre belysning
 • Bättre koppling till kollektivtrafiken och färre bilar på området.
 • Mer för familjen, exempelvis plaskdamm, pulkabacke, skridskoåkning.
 • Bättre möjligheter för löpning, exempelvis löparbacke och belyst spår.
 • Utegym
 • Mountainbikebana och velodrom
 • Skatepark
 • Parkourpark
 • Gymnastikhall

 Därefter upprustning och utveckling

Efter det har kommunen arbetat med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

Under 2016–2017 fick evenemangsfältet Dalen, som ligger norr om Slottsskogsvallen, en trevligare utformning med mer träd, blommor, sittplatser och ett nytt utegym. Grusplanerna har förbättrats och fått bättre belysning samt tillgång till vatten och el. I augusti 2017 invigdes ett nytt utegym vid Dalen. 

Frågor och svar om Slottsskogsvallen

Hur mycket är bestämt gällande hur parken ska se ut? Varför gjordes det en tävling? Hur blir det med parkeringarna? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
Uppdaterad 19 mars 2021