Slottsskogsvallen

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallen och dess entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Slottsskogsvallen rustas också upp och kommer bland annat att målas om under 2020.

Slottsskogsvallens entrépark så som den ser ut idag.

Slottsskogsvallens entrépark rustas upp till 2021

Entréparken är en viktig del av Slottsskogsvallsområdet och en historisk plats i Göteborg. Den invigdes tillsammans med Slottsskogsvallen år 1923. Nu ska parken utvecklas och få ett rejält ansiktslyft. Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

2018 ordnade Göteborgs Stad, tillsammans med Sveriges Arkitekter, en arkitekttävling där fyra team skissade på ur parken kan rustas upp med särskilt fokus på nya inslag för spontana aktiviteter. Det vinnande förslaget blev SPEG-LING, framtaget av Nyréns Arkitektkontor.

Den nya parken ska vara en funktionell mötesplats dit göteborgarna gärna kommer för att umgås och för att röra på sig.

Målet är att parken ska vara helt klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Hur mycket är bestämt gällande hur parken ska se ut?

Frågor och svar

Hela området runt Slottsskogsvallen rustas upp

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet och genomförde en medborgardialog. Efter det har kommunen arbetat med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

Under 2016–2017 fick evenemangsfältet Dalen, som ligger norr om Slottsskogsvallen, en trevligare utformning med mer träd, blommor, sittplatser och ett nytt utegym. Grusplanerna har förbättrats och fått bättre belysning samt tillgång till vatten och el. I augusti 2017 invigdes ett nytt utegym vid Dalen. 

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Alla jubileumssatsningar hittar du på www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar.

Tillsammans gör vi Göteborg ännu bättre

”Många av önskemålen inför Göteborg 400-årsjubileum handlar om att komma nära vattnet, att mötas, öka förståelsen mellan varandra och att minska klyftor.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Intervju med 400-årsjubileets projektchef
Uppdaterad 18 februari 2020