Visionsbild över Slottsskogsvallens entrépark som ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark.

Slottsskogsvallen

Slottsskogsvallens entrépark ska utvecklas till en attraktiv aktivitetspark. Även själva Slottsskogsvallen rustas upp och målas om.
Upprustning pågår. Beräknas klart sommaren 2021.

Frågor och svar

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes för hundra år sedan, inför Göteborgs jubileumsutställning, som en hyllning till den då 300 år gamla staden. Inför 400-årsjubileet rustas nu arenan upp och målas om till sina ursprungsfärger.

I takt med att Göteborg växer får också Slottsskogsvallens entrépark en viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken får nu ett rejält ansiktslyft för att bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.  

Entréparken samt ommålningen och renoveringen av Slottsskogsvallen beräknas bli klar sommaren 2021.

2017/2018 ordnade Göteborgs Stad tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling. Syftet med tävlingen var att få fram en attraktiv och gestaltad park för aktivitet. Tävlingsformen säkerställde att man fick in flera förslag som kunde vägas mot varandra, så att uppgiften blev belyst från flera olika aspekter.

Förslaget SPEG-LING som tagits fram av Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen.

Tävlingsbidragen fanns publicerade på denna webbsida. Bidragen visades också upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna har alla som vill haft möjlighet att tycka till om vad de gillar och inte gillar med de olika förslagen. 

Totalt kom cirka 450 kommentarer in kring de olika förslagen. För att juryn skulle kunna fatta ett så bra beslut som möjligt fick den in synpunkter från olika referensgrupper. Synpunkterna från allmänheten fungerade som en referensgrupp. Andra referensgrupper bestod av sakkunniga på stadsbyggnad, bygglov, drift, ekonomi, genomförande och trafik. 

En ny parkeringsyta har skapats i parkens nordvästa hörn och de gamla i parkens östra delar har tagits bort. Den nya parkeringen rymmer knappt 60 platser, varav fyra platser för rörelsehindrade.

Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 19 mars 2021)