Slottsskogsvallen

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallens entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 21 januari 2020)