Slottsskogsvallen

I takt med att Göteborg växer får Slottsskogsvallen och dess entrépark en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken ska rustas upp och bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Slottsskogsvallen rustas också upp och kommer bland annat att målas om under 2020.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 18 februari 2020)