Här är alla tävlingsbidragen

Scener för musik och kultur, anordningar för balans- och klätterlekar, utrymmen för streetbasket, skateboard, fotboll och pingis, plaskdamm och sandlådor. Det är några smakprov från de fyra arkitektförslagen för Slottsskogsvallens entrépark som presenterades i december 2017.

Här kan du se de fyra förslagen i arkitekttävlingen för Slottsskogsvallens entrépark. Förslagen visar hur parken kan rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter. De ska redovisa en övergripande idé för hela parken och en mer detaljerad gestaltning av de nya inslag som de föreslår.

Reglerna för tävlingen och arkitekternas uppgift tydliggörs i tävlingsprogrammet (pdf, 10 MB).

Den 20 december 2017 publicerades tävlingsbidragen på stadsutveckling.goteborg.se/slottsskogsvallen. Mellan den 21 december och 5 mars visades bidragen också upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym.

Förslag A.

Förslag A: Superslingan

Förslag B.

Förslag B: En lekfull park

Förslag C.

Förslag D.

Förslag D: Slottsskogssringen

Publicerad 20 december 2017 (Uppdaterad 12 december 2018)