Nu börjar arbetet med att rusta upp entréparken

Slottsskogsvallens entrépark utvecklas och ska få ett rejält ansiktslyft för att bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Genom en arkitekttävling har förslag på hur parken kan förändras tagits fram. Entréparken ska stå klar våren 2021, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum.

I takt med att Göteborg växer får också entréparken en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. 2017/2018 ordnade Göteborgs Stad en arkitekttävling då fyra team skissade på hur parken kan rustas upp med fokus på nya inslag för spontana aktiviteter. I mars 2018 presenterades förslaget SPEG-LING som vinnare. Under 2019 har det vinnande arkitektteamet arbetat med att bearbeta förslaget och ta fram bygghandlingar. Just nu pågår slutprojektering, omarbetande av ritningar och färdigställande av bygghandlingar.

Nya aktivitetsytor, motionsslingor och ett stort speglande tak

Förberedande dränerings- och renoveringsarbeten har nu påbörjats på vissa markytor i entréparken. Under året fortsätter arbetet, bland annat ska dammen renoveras och så långt som möjligt återställas till ursprungligt skick. Boulebanorna och ytorna runt omkring dem och boulestugan fräschas upp. Nya aktivitetsytor och ett stort speglande tak ska skapas för att locka till dans och andra spontana aktiviteter.

Publicerad 14 februari 2020 (Uppdaterad 14 februari 2020)