Delar av Slottsskogsvallens nya entrépark är klara, bland annat en flexibel asfaltsyta som kan användas till olika bollsporter.

Parkens västra del är i princip klar. Där finns numera en flexibel och öppen asfaltsyta med linjering för olika bollsporter och basketkorgar. Den kan fungera som träningsyta för grupper och lag såväl som för spontana aktiviteter. Ytan kan också användas för parkering vid större evenemang i området.

En asfalterad löparslinga slingrar sig genom parken och intill infarten till Slottsskogsvallen finns sedan en längre tid en ny parkering. Också boulebanorna har rustats upp.

Sista delarna klara i slutet av sommaren

Upprustningen av fontänen samt den östra delen av parken är ännu på gång. I parkens östra del ska en scen med ett stort speglande tak bjuda in till dans och andra spontana aktiviteter. Produktionen av detta tak har visat sig vara mer komplicerat och tidskrävande än beräknat, vilket lett till försening. I denna del av parken byggs också skate- och kickbikevänliga ytor, gungor och sittbänkar.

Förhoppningen är att hela aktivitetsparken ska vara klar i slutet av sommaren.

 Ny färg på friidrottsarenan

Även ommålningen och upprustningen av Slottsskogsvallens läktare och torn börjar bli klar. Friidrottsarenan är inte längre gul utan gråbeige och med koboltblåa inslag, bland annat på tornen.

Ett koboltblått torn innanför ett svart smidesstaket

Friidrottsarenans torn och läktare har målats om i originalfärgerna beige och koboltblå.

Publicerad 2 juni 2021 (Uppdaterad 2 juni 2021)