Vill komma närmare Slottsskogsvallens ursprungsutseende

Slottsskogsvallens idrottscentrum rustas upp och utvecklas inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. De senaste åren har paviljongerna rätats upp, löparbanorna fått nytt underlag och ett nytt smidesstaket, likt ursprungsstaketet, har satts upp. När anläggningen nu ska målas om vill idrotts- och föreningsförvaltningen återgå till anläggningens ursprungsfärger, gråbeige/beige och koboltblå.

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes inför Göteborgs 300-årsjubileumm men på grund av förseningar i jubileumsfirandet stod anläggningen klar först i maj 1923.

Färgundersökning för att få fram ursprungsfärgerna

Färgsättningen på Slottsskogsvallen har med stor sannolikhet gått i gråbeige, vita och koboltblå kulörer. Det visar en färgundersökning gjord av en antikvarisk sakkunnig. Färgsättningsförslagen som tagits fram grundar sig dels på framskrapade kulörer och dels på äldre fotografier där en stor konstrast syns mellan olika byggnadsdetaljer. Den koboltblå kulören kan indikera på att färgsättningen gått i svenska flaggans kulörer, men de äldre färgskikt som återfunnits på bland annat hedersläktaren är dock gråbeige och inte gula. Det finns också historiska rykten som menat att anläggningen haft en blåvit färgsättning.

Bygglovsansökan för att måla om

Slottsskogsvallen är nu i behov av en ommålning och då vill idrotts- och föreningsförvaltningen återskapa den ursprungliga färgsättningen. I dagarna skickar förvaltningen in en bygglovsansökan för att få måla om de fyra paviljongerna och hedersläktaren i gråbeige/beige och koboltblå. Fondläktaren föreslås färgsättas i en beige kulör.

Publicerad 14 februari 2020 (Uppdaterad 27 februari 2020)