En vision om hur området skulle kunna se ut från sydost.

Området som ingår i detaljplanen för Smålandsgatan ligger centralt, precis vid Ullevi och bara 500 meter från Centralstationen. Ändå är det inte några av de mest välkända kvarteren i Göteborg, fastän det redan finns polishus, idrott och bostäder i området.

Tanken bakom detaljplanen är att ge polisen det utrymme den växande organisationen behöver, samtidigt som en upprustning av gatorna i området genomförs. Hela området ska bli mer stadsmässigt med trygga gator där bottenvåningarna är mer öppna än i dag.

Hela området ska bli mer stadsmässigt med trygga gator där bottenvåningarna är mer öppna än i dag.

Vid Ernst Fontells Plats planeras det studentbostäder och kontor och där Ullevi Tennis ligger idag planeras det förstås för idrott men också kontor och kanske några bostäder för korttidsboende som företagsbostäder. Tennisen ska vara kvar men byggnaden ska vara en del av den omgivande blandstaden, där det till exempel kan finnas ett café i gatuplan.

Syftet är att bygga mer där det redan är byggt, så att utbudet av bostäder och arbetsplatser blir större och kvaliteten bättre för dem som bor, arbetar eller besöker området.

I planen är det möjligt att bygga ut och bygga till Rättscentrum. Närheten till Rättcentrum och Gamla Ullevi gör att säkerheten är en viktig del av arbetet med detaljplanen. Polisutryckning och utrymning av idrottsanläggningarna ska ske på ett bra sätt samtidigt som det ska finnas möjlighet till det folkliv som en så här central del av Göteborg behöver. Här ska det vara både ett tryggt och trivsamt.

Polisutryckning och utrymning av idrottsanläggningarna ska ske på ett bra sätt samtidigt som det ska finnas möjlighet till det folkliv som en så här central del av Göteborg behöver.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 8 juli 2021