Ett hett framtidsområde nära vattnet

Det är framför allt inom två områden som det just nu planeras för nybyggnation. Skeppsbron, med cirka 450 bostäder med ett nytt kajstråk, därefter följer Masthuggskajen, ett område där det planeras för 1 300 bostäder, torg och 140 000 kvadratmeter för kontor, butiker, restauranger och kultur.

I planerna för Södra Älvstranden finns även ny terminal för skärgårdsbåtarna, ett parkområde och en badbassäng framför Rosenlundsverket.

Vid Skeppsbron har man redan kommit långt. Här har byggts nya spårvägsspår som förbinder Järntorget med Lilla Torget och ett nytt resecentrum vid Stenpiren. Detta stod klart våren 2016. Hela Södra Älvstranden planeras vara färdigbyggd omkring 2027.

Projekt i Södra Älvstranden

Kontakt

  • Rune Arnesen
  • Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 61
  • Per Osvalds
  • Projektchef Södra Älvstranden Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 6 juli 2021