Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Skeppsbron och Masthuggskajen.
Status: Byggande påbörjas 2018. Beräknas klart: 2027.

Projekt i Södra Älvstranden

Ett hett framtidsområde nära vattnet

Det är framför allt inom två områden som det just nu planeras för nybyggnation. Skeppsbron, med cirka 450 bostäder med ett nytt kajstråk, därefter följer Masthuggskajen, ett område där det planeras för 1 300 bostäder, torg och 140 000 kvadratmeter för kontor, butiker, restauranger och kultur.

I planerna för Södra Älvstranden finns även ny terminal för skärgårdsbåtarna, ett parkområde och en badbassäng framför Rosenlundsverket.

Vid Skeppsbron har man redan kommit långt. Här har byggts nya spårvägsspår som förbinder Järntorget med Lilla Torget och ett nytt resecentrum vid Stenpiren. Detta stod klart våren 2016. Hela Södra Älvstranden planeras vara färdigbyggd omkring 2027.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Stora mängder vatten är en av stadens utmaningar

Klimatfrågor är mer aktuella än någonsin och de finns med som en naturlig del i stadsutvecklingen.

Ulf Moback, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Intervju med Ulf Moback
Uppdaterad 12 september 2019