Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Skeppsbron och Masthuggskajen.
Status: Byggande påbörjas 2018. Beräknas klart: 2027.

Kontakt

  • Rune Arnesen
  • Projektchef Södra Älvstranden
  • Telefonnummer: 031-368 96 61
  • Per Osvalds
  • Projektchef Södra Älvstranden Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon av personerna ovan kan ditt brev bli en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)