Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Skeppsbron och Masthuggskajen.
Status: Byggande påbörjas 2018. Beräknas klart: 2027.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 12 september 2019)