Beslut om fortsatt arbete för Göteborgs stadslinbana

På trafiknämndens möte tisdagen den 6 november beslutades det att projektet kan fortsätta att arbeta med den pågående fördjupade genomförandestudien.

Projekt Göteborgs stadslinbana arbetar till viss del i en annan process än den som ofta används på trafikkontoret med anledning av tidigare beslutad upphandlingsstrategi. Det innebär i korthet att en del av projekteringsaktiviteterna och dess kostnader, tidigareläggs för att trafikkontoret och entreprenören ska kunna komma överens om en riktkostnad och känna trygghet i kontraktssumman inför det politiska investeringsbeslutet. Det innebär också att kostnaderna senare i projektet förväntas bli lägre.

På trafiknämndens sammanträde i tisdags, den 6 november beslutades att dela upp beslutet om de tidigarelagda kostnaderna till tre tillfällen fram till september/oktober 2019. Ett förslag till investeringsbeslut väntas finnas omkring årsskiftet 2019/2020. Samtliga beslutstillfällen kommer att ske samordnat med Västra Götalandsregionen, som är part i projektet.

Nu arbetar trafikkontoret och Västra Götalandsregionen tillsammans med entreprenören för att i mars 2019 göra en fördjupad lägesrapportering till trafiknämnden om projektets tidsplan och bedömd investeringskostnad.

Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 6 februari 2019)