Beslut om Göteborgs stadslinbanas framtid

Trafiknämnden har i dag den 28 november 2019 fattat beslut om att inte fortsätta arbetet med Göteborgs stadslinbana. Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas och i väntan på det är projektet pausat.

Vad händer nu?

  • Med anledning av att det finns ett beslut i kommunfullmäktige om Göteborgs stadslinbana går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut.
  • Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen efter det att Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattat sitt beslut om projektets framtid.
  • Det vill säga, projektet Göteborgs stadslinbana har en komplex och tidskrävande beslutsprocess framför sig.  
  • Tillsvidare är projektet pausat i väntan på beslut.
Publicerad 28 november 2019 (Uppdaterad 28 november 2019)