Göteborg ett steg närmare en stadslinbana

NCC och linbaneleverantör tas in i projektet.

Trafikkontoret Göteborgs Stad har tecknat avtal med NCC Sverige AB och deras underleverantörer, bland andra linbaneleverantören Leitner Ropeways, som i ett första skede ska bidra i arbetet med den genomförandestudie som ska ligga till grund för det politiska investeringsbeslut som Göteborgs Stads kommunfullmäktige och Västra Götalands regionfullmäktige ska fatta. Om ett sådant beslut fattas utökas NCC:s uppdrag till att också bygga stadslinbanan.

– Vi är glada över att ha fått en entreprenör på plats och med det ytterligare linbanekompetens som kommer att tillföra den kunskap som behövs i det skedet projektet är i idag, säger Christer Niland, nytillträdd avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret.

Tidsplanen har hittills varit att politiska beslut ska kunna fattas under senare delen av 2019 och att en stadslinbana ska kunna vara på plats till 400-årsjubileet 2021 men då upphandlingen med NCC varit överklagad behöver troligen tidsplanen justeras.

Publicerad 21 augusti 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)