Svar på insändare i GP 2019-06-17

Den 17 juni 2019 infördes en insändare i GP med rubriken ”Ingen bra tystnad” . Här kan du läsa projektets svar.
Det har fattats många beslut under våren om projektet Göteborgs stadslinbana och de kan vara svåra att hålla isär. På projektsidan för Göteborgs Stadslinbana kan du läsa om de beslut som är fattade av trafiknämnden, Västtrafiks styrelse och Västra Götalandsregionens styrelse samt om projektets övriga arbete. Göteborgs Stads kommunstyrelse har i vår inte fattat något beslut om projekt Göteborgs Stadslinbana.
Anledningen till att Västtrafik och Västra Götalandsregionen har fattat beslut om projektet är dels att regionen är kollektivtrafikmyndighet och bestämmer hur kollektivtrafiken ska byggas ut och var man ska satsa för att det ska ge så stor effekt som möjligt.

Dels att Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs Stad och staten ingått ett finansieringsavtal genom Sverigeförhandlingen att finansiera projektet. Trafikkontoret och Västtrafik är av parterna utsedda att vara genomförare av projektet. 

Ann-Charlotte Setterdén
Kommunikationsansvarig projekt Göteborgs stadslinbana
Publicerad 19 juni 2019 (Uppdaterad 5 augusti 2019)