Stora Torps Stall

I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 8 april 2021 (Uppdaterad 6 juli 2021)