Svingeln

Efter en ombyggnad 2018 blev Svingeln en mer attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Tidigare var hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gjorde byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Nu ligger buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och det finns plats för fler bussar och busslinjer.
Status: Projektet avslutat.

Ombyggnaden på Svingeln gör det enklare att åka kollektivt

Ombyggnationen av Svingeln startade 2017 och avslutades i januari 2019. Förutom att det blivit enklare och säkrare för alla som åker kollektivt från Svingeln har platsen också gjorts lite grönare.

– Vi har fått frågor från olika håll innan projektet startade om det inte kan bli lite fler träd på Svingeln. På den norra sidan mot järnvägen har vi nu byggt en raingarden med växter som ska fånga upp, rena och fördröja dagvattnet, berättar Magnus Stenberg projektledare på trafikkontoret.  

Det har också byggts nya gång- och cykelbanor och en ny rondell på Redbergsvägen för att öka framkomligheten för trafiken.

Hjälper Åkareplatsen att avlasta Centralenområdet

Utvecklingen av Centralenområdet är i full gång. Svingeln, precis som Åkareplatsen Resecentrum, spelar en nyckelroll för att minska trycket från kollektivtrafiken på centralenområdet medan arbeten med Hisingsbron, Västlänken, E45:an och de nya kvarteren runt centralen pågår. 

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Uppdaterad 26 september 2019