Svingeln

Svingeln ska bli en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Idag är hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gör byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Den nya knutpunkten innebär att buss- och spårvagnshållplatser hamnar intill varandra. Och det blir plats för fler bussar och busslinjer.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: Vintern 2019.
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 19 november 2018)