Svingeln

Svingeln har blivit en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Tidigare var hållplatserna vid Svingeln utspridda, vilket gjorde byten krångliga, tidskrävande och osäkra. Nu ligger buss- och spårvagnshållplatser närmare varandra och det finns plats för fler bussar och busslinjer.
Status: Projektet avslutat.
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 8 maj 2019)