Klart på Svingeln

Svingeln har blivit en mer samlad och attraktiv knutpunkt för kollektivtrafikresenärer. Byggnationen har pågått sedan hösten 2017 och nu är det klart, tidigare än beräknat.

– Arbetet med Svingeln har flutit på bra och vi har jobbat under hård tidspress för att få själva hållplatsen klar så snabbt som möjligt, säger Magnus Stenberg projektledare på trafikkontoret

Svingeln, precis som Åkareplatsen Resecentrum, spelar en nyckelroll för att minska trycket från kollektivtrafiken på Drottningtorget och Brunnsparken nu när arbeten med Hisingsbron, Västlänken, E45:an och de nya kvarteren runt centralen pågår.  

– Det har blivit plats för fler bussar och busslinjer. Vi har också byggt en ny rondell på Redbergsvägen för att öka framkomligheten för trafiken, berättar Magnus Stenberg.

För cyklister har det blivit enklare och säkrare att ta sig mellan Olskroken och Svingeln då ett av körfälten på bron har byggt om till en cykelbana.

Svingeln kommer när det våras förhoppningsvis också upplevas som lite grönare. På Svingelns norra sida finns nu en raingarden med växter som ska fånga upp, rena och fördröja dagvatten.

 

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Mer om hållbart resande och transporter
Publicerad 1 februari 2019 (Uppdaterad 13 maj 2019)