Ny rondell på Redbergsvägen

Nu inleds andra etappen av den nya knutpunkten vid Svingeln. En ny rondell på Redbergsvägen byggs för att förbättra framkomligheten runt Svingeln.

I slutet av augusti börjar bygget av rondellen som kommer att ersätta korsningen längst ned på Redbergsvägen. Arbetet planeras pågå till vintern 2018/2019.

Begränsad framkomlighet under byggtid

I samband med byggnationen begränsas framkomligheten i området. Vägarna är dock öppna som vanligt och alla trafikslag inklusive gående och cyklister kommer kunna ta sig fram förbi byggarbetsplatsen. Ta det försiktigt i trafiken och följ anvisningar på plats.

Publicerad 27 augusti 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)