Visionsbild Åkeredsskolan.

Vad

Eftersom inflyttningen i Åkered ökar finns det ett stort behov av en ny grundskola för elever årskurs F-6. Den planerade nya grundskolan Åkeredsskolan ersätter den nuvarande skolan, som kommer att rivas. Med den nya skolan ökas kapaciteten till cirka 570 elever.

Den nya skolan är modern och tidsenligt och kommer erbjuda flera olika typer av lärmiljöer. Dels traditionella klassrum men också anslutande rum i olika storlekar, former och med andra funktioner, till exempel gradänger och så kallade fokusrum.

Stor vikt läggs vid att skapa trygga miljöer, och planeringen av lokalerna har också ett tydligt genustänk. Idrottssal och matsal gör det möjligt att använda lokalerna för uthyrning och övernattning.

Var?

Det är en trygghet att ha nära till sin skola, och Åkeredsskolan ligger ”mitt i byn” i Åkered.

Efter att berörda grannar lämnat in sina synpunkter på byggnadens placering har stadsbyggnadskontoret beslutat om förhandsbesked om att bygga en skola i två våningar med integrerad idrottshall och storkök med matsal.

Gestaltningen ska återge de tidstypiska karaktärsdragen och arkitektoniska kvaliteter som skolan har idag. Det handlar till exempel om utvändig färgsättning, material i fasaden, fönsterband och plåtdetaljer.

Tanken är att skolan precis som idag ska angöras via Brungatan.

Varför?

Den gamla skolan är byggd på 1960-talet. Efter att elever och personal upplevt hälsoproblem kopplade till innemiljön, evakuerades delar av verksamheten 2020 till tillfälliga paviljonger på en angränsande fastighet.

När?

Rivningen av den gamla skolbyggnaden har börjat under våren 2022.

Byggstarten för den nya skolan har blivit försenad. Efter att vårdnadshavare uttryckt oro kring evakueringen av Åkeredsskolans elever, beslutade grundskolenämnden och lokalnämnden i april 2022 att fortsätta utreda vart skolans verksamhet ska ta vägen under byggtiden.

Den nya skolan kommer att börja byggas när det är klart var skolans verksamhet ska vara. Det betyder att den planerade byggstarten kommer att bli försenad. I nuläget kan vi inte säga när byggstart blir.

Vem?

Projektansvarig och beställare av rivning och nybyggnation är lokalförvaltningen på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Entreprenör är Byggdialog.

Om du sett förändringar på ditt hus

Marken i området kring Åkeredsskolan består till stor del av lera. Det innebär att vibrationer från tunga fordon och rivningsarbete lätt sprider sig. Därför har vi besiktigat de hus som ligger inom det beräknade riskområdet på 50 meter från arbetsområdet. Entreprenören ser till att de jobbar försiktigt och att de vidtar alla åtgärder de kan för att minska störande vibrationer från arbetsplatsen.

Du som inte har fått ditt hus besiktigat eftersom du bor utanför riskområdet, men har sett förändringar på ditt hus, kan anmäla det till oss genom att fylla i blanketten som du kan ladda ner nedan.

Skicka blanketten med bifogade bilder på förändringarna via epost till: ingegard.arkelid@lf.goteborg.se

eller via post till: Ingegärd Arkelid, Box 5163, 402 26 Göteborg

Blankett för skadeanmälan

Kontakt

  • Ingegärd Arkelid
  • Projektledare
Uppdaterad 11 juli 2022