Visionsbild: D Office

Vad?

Askimsskolan är en F-6 skola som idag har en kapacitet för 300 elever. Med anledning av en befolkningsökning i området behöver kapaciteten på skolan utökas till ca 470 elever.

Var?

Askimsskolan ligger i norra delen av Askim, i närheten av Sisjöns naturområde. 

Varför?

Askimsskolan är Askims äldsta skola. Det gamla skolhuset som ligger mitt i skolområdet byggdes mellan år 1865 och 1926. Tack vare att fler familjer flyttar till området, behövs en större och moderniserad skola. Askimsskolan består av flera byggnader varav några behöver ersättas. Den äldsta byggnaden har ett bevarandeskydd. På grund av tomtens storlek kommer det bli nödvändigt att ersätta ett av husen med en byggnad i två våningar.

När?

Byggnationen sker etappvis, där nybyggnationen av den nya huvudbyggnaden beräknas vara färdigt våren 2024. Ombyggnationen av hus C, som innehåller reception, vaktmästeri och elevhälsa, och nybyggnation av hus G beräknas vara färdiga i slutet av 2024.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektägare och beställare av entreprenaden, och bygger på uppdrag av grundskoleförvaltningen.

Bilden är svartvit och föreställer fint klädda personer framför en ljus träbyggnad som är den äldsta delen av Askimsskolan. Det gamla skolhuset byggdes mellan 1865 och 1926.

Askimsskolan är Askims äldsta skola. Det gamla skolhuset som ligger mitt i skolområdet byggdes mellan år 1865 och 1926.

Kontakta gärna

  • Ahmad Sabih
  • Projektledare, lokalförvaltningen
Uppdaterad 30 juni 2022