En förskola med åtta avdelningar med plats för 144 barn och tillagningskök byggs på Orkestergatan i Kaverös.

Vad?

Byggnaden, som är i 2 våningar byggs längs Orkestergatan. Förskolan kommer att ha åtta avdelningar med plats för 144 barn och ett tillagningskök. Tillagningsköket med kapacitet på 300 portioner levererar även mat till närliggande verksamheter.

Taket är ett sedumtak, där det också kommer att placeras solceller.

Var?

Orkestergatan 35 ligger i Kaverös, Västra Frölunda, omgiven av grönska och naturmark.

Varför?

På Orkestergatan 35 fanns en förskola från 70-talet, som behövde ersättas. Genom att bygga en större förskola på samma tomt kan man möta det ökade behovet i området.

När?

Preliminär slutbesiktning i mars 2022. Verksamheten beräknas flyta in i augusti 2022.

Vem?

NCC är totalentreprenör med strategisk partnering. Förskolan Orkestergatan ingår i förskoleprogrammet Äpplet, som utförs i tre etapper: 

  • Etapp 1 - Orkestergatan och miraallén
  • Etapp 2 - Biskopsgatan och Kosmosgatan
  • Etapp 3 - Ytterligare två förskolor
En illustration av en grön tvåvåningsbyggnad vid en väg.

Kontakta gärna

  • Mohammed Hama Raza
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022