Vad?

I Frölunda finns det många ytor som kan utnyttjas bättre, bland annat ett stort antal parkeringsplatser som skulle kunna bebyggas med bostadshus för att skapa gator med butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa gator med stadsliv. Om nya byggnader koncentreras vid de befintliga mötesplatserna och stråken i stadsdelen förstärks hela Frölunda. Det ska också kunna bli lättare att ta sig fram i stadsdelen med cykel eller till fots.

De viktiga grönområdena i Frölunda, bland annat Ruddalen mitt i stadsdelen, ska bevaras och utvecklas. Detta är också något som de boende i dialoger har uttryckt är väldigt viktigt. Kulturmiljön i Västra Frölunda är speciell, och de byggnader och miljöer som finns här har ett särpräglat utseende och uttryck. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska ta tillvara på områdets historia och bygga vidare för att tydligt visa nästa steg i Frölundas utveckling.

Var?

Frölunda-Högsbo ligger i Södra Göteborg.

Varför?

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse. Här finns det även stora möjligheter att titta på hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

När?

Programarbetet har föregåtts av dialog med de boende, där flera av invånarnas frågor har tagits vara på. När programmet för Frölunda kommer ut för programsamråd finns möjlighet att tycka till och komma med synpunkter.

Efter programsamråd kommer programmet eventuellt revideras för att slutligen godkännas av Byggnadsnämnden. Mycket är på gång i Frölunda redan nu där för vissa områden finns det nya konkreta planer och där det i även byggs. Men, för andra delar är vi bara precis i början på att utveckla Västra Frölunda från förort till stad.

Kontakt

  • Linnéa Finskud
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 19 29
  • Magnus Brink
  • Projektkommunikatör
Uppdaterad 31 augusti 2022