Från början skulle BoStad2021-projektet Gitarrgatan i Västra Frölunda bestå av 450 studentlägenheter. Planerna skrinlades och Odalen tog över projektet från den tidigare byggaktören. Istället för studentbostäder uppförs nu ett äldreboende om 100 platser, 102 hyresrätter samt kommersiella lokaler i bottenvåningen. I september 2021 blev det klart med en ny livsmedelsbutik och sedan hösten 2021 pågår markarbetena för fullt.

Dialog nyckeln

Överklaganden på det tidigare projektet gjorde att ett nytt förslag togs fram.
– Vi kom in med tanken om en plats för både äldreboende, lägenheter och kommersiella lokaler och att vi ville hitta något som passar för just det här området. Jag är glad över att vi fick rita om och att vi kommer kunna skapa något som matchar med omgivningen. Vi tog ett jätteomtag och ritade om allt från grunden, berättar Alex Mabäcker som är vd på Odalen.

Det tidigare projektet hade väckt många frågor hos de boende i området och Odalen satsade mycket på att presentera planerna, bland annat med ett möte i Frölundaskolans aula.

– Vi har verkligen arbetat med dialogen. Vi spenderade många timmar med grannarna och med att skapa en bättre dialog, vilket resulterade i att planens överklagande kunde läggas ned, berättar Alex Mabäcker.

De två nya byggnaderna med sina tegelfasader och delar i tre samspelar med den existerande bebyggelsen samtidigt som den ger ett nytt uttryck. Det är dels ett större hus ut mot Musikvägen som inrymmer äldreboendet och dels ett punkthus med hyresrätterna. För arkitekturen svarar Tyréns.

Även om Odalen Fastigheter kom in senare i BoStad2021 har det gett mersmak på denna typ av samarbetsformer:
– Den korta erfarenheten inom ramen för BoStad2021 är att vi fick en effektivitet i processen, trots att bygglovsprocessen drog ut på tiden. Det har gått smidigt. Jag välkomnar gärna ytterligare liknande projekt som en följd av BoStad2021, där Odalen kan vara med genom hela processen från planbesked till antagen detaljplan, säger Alex.

Markarbetena drog igång under hösten 2021.

Byggstart och färdigställande

Detaljplanen vann laga kraft i februari 2020 och under 2020 revs den gamla Althallen från 1960-talet i väntan på bygglov. I dagsläget (oktober 2021) är färdigställandet satt till fjärde kvartalet 2023.

– Vi hade hoppats och trott att vi skulle kunna hålla tidplanen och kunna leverera någotsånär under 2021 men det blev svårt, berättar Alex. Omtaget har tagit sin tid och sedan försenade pandemin processerna ytterligare, bland annat gällande verksamhetslokalerna. Men nu har det rullat igång. Odalen önskar framgent och under byggfasen att ha en dialog med Staden för att medverka i en upprustning av Altplatsens fontän med omgivningar.
– Nya Altplatsen ger mervärde till omgivningen och inte bara för de som bor där. Det samspelar fint med området och är ett positivt tillskott med verksamheter som är efterlängtade, summerar Alex Mabäcker BoStad2021-projektet.

Visionsbild.

Publicerad 19 november 2021 (Uppdaterad 18 november 2021)