Berget under Lergöksgatan spräcks.

I BoStad2021-projektet på Munspelsgatans senare del är nu vägen fri för nästa etapp. Detta efter omfattande arbeten med att lösa flytten av en vatten- och avloppsledning. Det är nya ledningar för vatten och avlopp som nu ligger i ett parallellt läge gentemot de gamla ledningarnas placering. Ledningarna låg tidigare under den gamla parkeringen längs Lergöksgatan. När de nya ledningarna lades användes parkeringen till att leda om trafiken. Nu är Lergöksgatan åter i sitt gamla läge och nya bostäder kan börja byggas på den frigjorda marken.

– Det vi har gjort är att vi har flyttat ledningar på en sträcka på 350 meter. Hela ledningspaketet har vi flyttat för att Balder ska kunna bygga bostäder. Det har vi till stora delar gjort med schaktfria metoder där vi har tryckt ledningarna genom lera, berättar Trafikkontorets projektledare Agneta Thörnqvist.

Lergöksgatan efter färdigställandet hösten 2020. Mellan gatan och Stjärnhusen till höger kommer bostäder att byggas med start 2021.

Schaktfria metoder innebär att man inte gräver ner sig från markytan utan bygger sänkbrunnar och trycker sig sedan igenom under marken. Men arbetet med ledningsflytten har även inneburit arbete med öppna schakter då delar av sträckan bestod av berg. Då gick det inte att trycka sig igenom marken.

”Krokodil” spräckte berget

I vanliga fall hade berget sprängts loss, men på grund av en vibrationskänslig vattenledning tog man istället till spräckning.  Berget grävdes fram och sågades loss i botten och längs sidorna, sedan kunde spräckningen påbörjas.  Då används en vass syl som trycks ner i förborrade hål. Sylen som kan liknas vid en krokodilkäft spräckte sedan berget.

När man inte kan spränga kan man spräcka. Vi har fått vara innovativa i och med att vi inte kunde spränga på grund av en närliggande ledning

– När man inte kan spränga kan man spräcka. Vi har fått vara innovativa i och med att vi inte kunde spränga på grund av en närliggande ledning, berättar Agneta. Mätarna på den känsliga ledningen har inte visat några utslag så ”operationen” gick bra.

Bergspräckning eller som det också heter hydraulisk spräckning är en vibrationsfri metod som används nära hus eller vid hårt ställda vibrationskrav. I Göteborg har metoden även använts vid arbeten med Hamnbanan på Hisingen.

– Nu är vi så pass långt fram att vi kan lämna över området till Balder så att de kan börja bygga hus. Det känns väldigt bra! Vi städar av ytorna och Balder börjar bygga under 2021, avslutar Agneta Thörnqvist.

Publicerad 11 december 2020 (Uppdaterad 11 december 2020)