Entré till Frölunda kulturhus. Foto: Parasto Javanshir

Vad

I Frölunda kulturhus finns bland annat bibliotek, utställningshall, biograf, lokaler för teater, musik och dans, konferensrum och verkstäder. Tidigare har taket renoverats och fått ett grönt tak med solceller, växtlighet och en ny takterrass.

Nu ska kulturhuset få ny ventilation. Aggregaten ska bytas ut och det ska dras nya kanaler för ventilation inne i byggnaden.

Frölundabadet är en del av den stora anläggningen Frölunda Kulturhus. Badhusdelen har idag cirka 140 000 besök om året. Här bedrivs simundervisning för årskurserna tre till sex från hela västra Göteborg. Andra verksamheter är vuxensimskola, babysim och vattengymnastik. Här finns en stark bastukultur.

Badhuset ska renoveras, byggas om och bli större. Bland annat ska omklädningsrummen bli fler, och anpassas till dagens tillgänglighetskrav. Det ska också bland annat finnas utrymme för könsneutral omklädning.

Var?

Frölunda kulturhus och Frölundabadet ligger alldeles bredvid det stora köpcentret Frölunda torg, och har sedan 1980-talet varit en naturlig samlingspunkt i västra Göteborg.

Varför?

Frölunda kulturhus behöver ny och modernare ventilation för en bättre inomhusmiljö.

Frölundabadet ska renoveras för att uppfylla dagens krav och regler på till exempel tillgänglighet, bullernivåer och mer moderna omklädningsrum. Badhuset ska ha en funktion som välkomnar alla stadens invånare.

När?

Ventilationsbytet börjar sommaren 2023 och pågår till våren 2024.

Badhuset kommer att rivas till stommarna, och rivningen planeras börja sommaren 2023. Om- och tillbyggnaden beräknas börja någon gång under hösten 2023, och ta drygt två år.

Vem?

Ventab är entreprenör för ventilationsprojektet.

Entreprenör för badhuset är inte klar ännu.

Kontakt

  • Hoi Yan Hon
  • Projektledare ventilationsprojektet
  • Tony Ingelberg
  • Projektledare badhusprojektet
Uppdaterad 29 december 2022