Vad?

Frölunda Torg och kvarteren runt omkring skulle kunna utvecklas med uppemot 1650 nya bostäder, 40 000 kvadratmeter handel och verksamheter (köpcentret är i dag 75 000 kvadratmeter stort), samt parkeringar, främst i garage.

Detaljplanen delades i två delar

Byggnadsnämnden beslutade i september 2022 att detaljplanen skulle delas upp i två delar. Den ena delen skulle gå ut på samråd medan den andra delen behövde arbetas om. 

Den del av planen som gick vidare till samråd är den västra delen, som innebär en utveckling av stadsmässiga miljöer inom området genom att tillföra ytterligare bostäder, handel, kontor och service samt offentliga platser vid köpcentrumet Frölunda Torg.

Den del av detaljplanen som byggnadsnämnden beslutade att återemittera består av nya flerbostadshus i områdets östra del, längsmed Pianogatan. Återremittering betyder att den delen av planen behöver omarbetas, för att sedan gå upp till nytt beslut om samråd i byggnadsnämnden. 

Var?

Frölunda Torg och de kringliggande gatorna, främst kring Marconigatan.

Varför?

Frölunda Torg är en av Göteborgs fem strategiska knutpunkter där det finns både kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och service. Att utveckla området med mer bostäder och verksamheter skapar fler funktioner i stadsdelen, och skulle kunna bidra till en grön och attraktiv stadsmiljö.

Götepod om Frölunda

Lyssna gärna på Götepod och avsnittet Frölunda – från miljonprogram till blandstad?

När?

Samrådet startar 9 november 2022 och pågår till 20 december 2022. En färdig detaljplan kan finnas 2023/24. Utbyggnad kan påbörjar runt 2024/26.

Vem?

Skandia Fastigheter samt Framtiden Byggutveckling AB med Egnahemsbolaget utvecklar området med bostäder, Skandia även med ökad handel samt offentlig torg och park.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
Uppdaterad 26 september 2022