Vad?

Frölunda Torg och kvarteren runt omkring skulle kunna utvecklas med uppemot 1650 nya bostäder, 40 000 kvadratmeter handel och verksamheter (köpcentret är i dag 75 000 kvadratmeter stort), samt parkeringar, främst i garage.

Var?

Frölunda Torg och de kringliggande gatorna, främst kring Marconigatan.

Varför?

Frölunda Torg är en av Göteborgs fem strategiska knutpunkter där det finns både kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och service. Att utveckla området med mer bostäder och verksamheter skapar fler funktioner i stadsdelen, och skulle kunna bidra till en grön och attraktiv stadsmiljö.

När?

Samråd planeras till hösten 2022 och det kan finnas en färdig detaljplan 2023/24. Utbyggnad kan påbörjar runt 2024/26.

Vem?

Skandia Fastigheter samt Framtiden Byggutveckling AB med Egnahemsbolaget utvecklar området med bostäder, Skandia även med ökad Handel samt offentlig torg och park.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • Projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Christian Bruce
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 14
Uppdaterad 30 juni 2022