På bussdepån vid Järnbrottsmotet kan det finnas plats för ungefär 135 bussar.

Den 16 januari börjar samrådstiden för bussdepån vid Järnbrottsmotet. Det betyder att ett förslag presenteras från kommunen som det finns möjlighet att tycka till om. Planens syfte är att möjliggöra för en bussdepå med tillhörande servicebyggnad och ett parkeringsdäck vid den gamla radiomasten i Järnbrott.

Längre fram under året kommer en detaljplan för resten av området presenteras. Syftet med planen innebär att det ska vara möjligt att bygga bostäder, handel och verksamheter. Även tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan med nya skollokaler ingår i den andra detaljplanen.

Området runt Järnbrottsmotet ingår också i fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo – Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden som också är ute på samråd under våren. Här handlar det om övergripande frågor om hur leden ska kunna omvandlas till en boulevard med bostäder och verksamheter och hur Frölunda och Högsbo kan fås att hänga samman bättre.

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen här: www.stadsutveckling.goteborg.se/oversiktsplanhogsbofrolunda

 

Publicerad 16 januari 2019 (Uppdaterad 20 juli 2020)