Inom planområdet kan det byggas upp till 800 bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd, förskola och verksamheter. Detaljplanen tittar också på hur skolan kan utvecklas. 

En viktig del i detaljplanen är att bevara byggnader som har stort kulturmiljöhistoriskt värde, två prästgårdar och en radiostation.  

Parallellt med detaljplanen för stadsutveckling kring Radiovägen pågår granskning av detaljplanen för bussdepå vid Järnbrottsmotet. Granskning betyder att en bearbetad version av detaljplanen ställs ut innan politikerna i byggnadsnämnden fattar beslut.  

Den som är intresserad av detaljplanen är välkomna till samråds- och informationsmöte torsdagen den 9 januari klockan 17.30 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. 

Publicerad 20 december 2019 (Uppdaterad 20 juli 2020)