Vad?

Nordöstra Högsbo ska bli en bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden. Det planeras för till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med skyddade förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

Var?

Området ligger väster om Änggårdsbergen, i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde.

Varför?

I dag består det mest av verksamheter, industrier och kontor, men den nya stadsdelen kommer knyta ihop dagens bostadsområden i Högsbo och Frölunda med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum. Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard.  

När?

Detaljplanen är just nu överklagad till mark- och miljööverdomstolen.

Vem?

Den nya stadsdelen kommer att utvecklas av Platzer, Hökerum, Peab, Månsson+Fastigheter, Bonava och Skanska.

Kontakt

  • Maria Lejon
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
Uppdaterad 30 juni 2022