Askims nya simhall kommer med ökad kapacitet bedriva verksamhet inom motion, simkunnighet samt föreningsliv.

Vad

Askims simhall kommer ersättas av ett mindre lokalbad och innehålla en 25 meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten för att passa simundervisning,  vattengymnastik samt rehabilitering.    

Simhallen kommer kunna ta emot fler besökare inom huvudområdena; motion, simkunnighet samt föreningsliv. Därmed kommer inte plaskbassäng, gym och gruppträning finnas med i den nya simhallen.

Tillgång till simhallar påverkar möjligheten till både ökad simkunnighet och ökad folkhälsa. För att arbeta mer strategiskt och sammanhållet kring badanläggningar och framtida investeringar utgår arbetet från strategin för Göteborgs sim- och  badanläggningar. 

Var?

Askims nya simhall kommer placeras söder om befintlig simhall, där det idag är en grusplan och en skatepark.

Varför?

Askims simhall är gammal, sliten och i dåligt tekniskt skick. Detta ger konsekvenser som driftstörningar samt att kostnaderna för energi, underhåll, med mera blir höga. Det är också trångt i simhallen och svårt för föreningar och simskolor att få bassängtider. Askims simhall behöver därför ersättas. 

Enligt idrotts- och föreningsförvaltningens strategi för Göteborgs sim- och badanlägggningar är det av stor vikt att fler göteborgare får tillgång till simhall inom ett rimligt avstånd och med utökad kapacitet.

När?

Byggnationen av Askims simhall planeras starta sommaren 2023 och beräknas stå klar vintern 2026.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att bygga den nya simhallen i Askim. 

Kontakt

  • Carola Helltén
  • Verksamhetsutvecklare
  • Magnus Elsilä
  • Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
  • Telefonnummer: 031-3682189
  • Dijan Vranjic
  • Byggprojektledare, Kvibergs Parks is- och sporthall
  • Telefonnummer: 031-368 21 87
Uppdaterad 21 november 2022