Även själva ceremonin på förinvigningen var symbolisk med krossande av mosaik i olika färger. Mosaikbitarna kommer att användas för att smycka muren till entrén till den nya Opalparken. Konstverket växer fram med hjälp av närboende som i workshopar får forma mosaikmotiven. När den nya Opalparken är färdig om ett par år har vi en finalinvigning av det nya Opaltorget och närområdet. Vid finalinvigningen kommer det färdiga murverket att avtäckas.

Utvecklingen av området kring Opaltorget har pågått sedan början av 2000-talet och kommer fortsätta ett par år framöver. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat butiker, kontor, ny Opalkyrka, vårdcentral, apotek och en familjecentral. I närområdet blir det 1 100 nya bostäder, förskola och skola och en ny Opalpark.

Syntolkning

Flygbild över Opaltorget från ovan. Martin Öbo, fastighetsdirektör, står på torget och berättar om invigningen samt det fortsatta arbetet med torget. På torget står partytält med ballonger som människor rör sig kring. Sara Brycke, projektledare står vid sidan av torget och berättar om vilka typer av bostäder som kommer att finnas kring torget. David Green, ordförande i Opalkyrkan, står framför den nybyggda kyrkan och berättar om deras tankar kring det nya torget. Klippbilder på Martin och David som står och invigningstalar inför publik på torget. Malin Fornstedt, projektledare, berättar om arbetet kring den intilliggande parken: Opalparken. Visionsbilder på hur parken kommer att se i framtiden visas med lekytor, boulebanor och en nedsänkt scen. Flygfoto över området där parken byggs just nu.

Publicerad 14 oktober 2021 (Uppdaterad 14 oktober 2021)