Volymstudie för program för Frölunda

Vad?

Frölunda är en av de utvalda strategiska tyngdpunkterna i Göteborg. Det betyder att området kan utvecklas till en ännu starkare kärna i staden. Göteborgs Stad arbetar med ett program för Frölunda där ett av målen är att Frölunda ska utvecklas till en sammanhållen stadsdel där det känns trygg och nära. Området knyts närmare centrum med ett stråk som sträcker sig ifrån Tynnered via Marconigatan, Dag Hammarskjöldsleden via Marklandsgatan och in mot Linnéplatsen.

Programmet ska visa var det passar att bygga nytt och det undersöker frågor behov av kommunal service, gång- och cykelstråk, grönområdet bland mycket annat. Programmet för Frölunda kommer att ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner.

Fram till cirka 2035 planeras för omkring 4 500 nya bostäder, 3-4 nya skolor, förskolor och andra verksamheter i området.

Var?

Program för Frölunda omfattar en del av stadsdelarna Rud och Järnbrott. Programområdet sträcker sig till Västerleden i söder, Dag Hammarskjöldsleden i öster och Ruddalen i väster.

Varför?

Frölunda är utpekat i kommunens översiktsplan som en strategisk tyngdpunkt. Målet är att skapa en levande stadsdel med fokus på gång och cykel. För att peka ut riktningen för kommande detaljplaner tas ett program fram. 

Vem?

Göteborgs Stad arbetar med programmet för Frölunda. Utvecklingen av området kommer sedan att utredas vidare när det är dags att ta fram detaljplaner. Kommunen är en stor markägare i området men det finns också privata fastighetsägare.

Kontakt

  • Linnéa Ekström Finskud
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 19 29
Uppdaterad 30 juni 2022