Vad

Programmet ska ge förutsättningar för en sammanhållen stadsdel med fler bostäder, en varierande bebyggelse och ökad trygghet. Det ska möjliggöra för mer stadsliv, genom att det blir närmare mellan handel, verksamheter, grönområden och bostäder. De gröna ytorna, som idag uppskattas, ska bevars och de områden som upplevs som otrygga ska utvecklas. Barn och unga i Tynnered ska ha tillgång till skolor och förskolor samt utemiljöer av mycket hög kvalitet. Planens syfte är att skapa närhet genom att områdets olika delar bindas ihop och tillgängligheten för fotgängare och cyklister ska öka och möjligheterna att åka kollektivt ska förbättras.

Var?

I programmet för Tynnered ingår områden vid Skattegårdsvägen och Näsetvägen samt Tynneredshöjden. Dessutom ingår områden kring Smycketorget, Välens idrottsområde samt Västerleden och Tynnereds- och Frölundamotet. 

Varför?

Programarbetet ska säkra en utveckling för hela området och i förlängningen bidra till en mer jämlik stad. 

Götepod om Frölunda

Lyssna gärna på Götepod och avsnittet Frölunda – från miljonprogram till blandstad?

När?

Planprogrammet går ut på samråd 9 november och samrådstiden pågår till den 20 december. Utvecklingen av området kommer utredas vidare när det är dags att ta fram detaljplaner. 

Vem?

Göteborgs Stad arbetar med planprogrammet. Marken ägs till viss del av kommunen men också av privata aktörer.

Kontakt

  • Anders Dahlgren
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 18 90
  • Hamid Akhlaghi Boozani
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 15 78
Uppdaterad 19 december 2022