Bild: stadsbyggnadskontoret

Förslaget till planprogram innehåller cirka 2000 nya bostäder, verksamheter på en yta om cirka 100 000 kvadratmeter, 50 nya förskoleavdelningar och tre nya skolor. 

Att planen är ute på samråd innebär alltså att du som bor och verkar i området kan lämna synpunkter på planförslaget. Det är en viktig del av arbetet med planprogrammet.

Läs hela förslaget och lämna dina synpunkter.

Samrådstiden pågår till 20 december.

Välkommen på samrådsmöte

Vill du veta mer om förslaget och kunna ställa frågor är du välkommen att vara med på ett samrådsmöte torsdagen den 17 november klockan 17.30-19. Mötet är i socialförvaltning sydvästs lokaler på Zirkongatan 7. Då ger vi som arbetat med planprogrammet en presentation om förslaget. Du får sedan möjlighet att diskutera planprogrammet med oss och ställa frågor.

Samrådet för planprogram Tynnered är igång
Publicerad 9 november 2022 (Uppdaterad 9 november 2022)