Universitetet vid Renströmsparken

Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.

Artisten, i vilket Högskolan för scen och musik finns i dag, kan byggas ut för att ge plats för en samlad konstnärlig fakultet. Den nya institutionsbyggnaden placeras mot Götaplatsen där det i dag finns ett parkeringsgarage. Det är också meningen att Universitetsbiblioteket ska byggas om. Konkurrerande förslag togs fram under 2019 för att undersöka hur biblioteket kan utformas.

Utvecklingen innebär att området kan bli ett av norra Europas starkaste lärosäten för humaniora, konst och kultur. I och med närheten till Korsvägen och att en uppgång till Västlänken planeras i den nya institutionsbyggnaden längs Johannebergsgatan blir det också väldigt goda kopplingar till resten av staden och regionen.

Detaljplanen för det konstnärliga faktultetet vid Götaplatsen godkändes av byggnadsnämnden 2020. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2021 att inte anta detaljplanen utan skickade tillbaka den byggnadsnämnden. Detta kan antagligen förskjuta tidsplanen något.

Utvecklingen innebär att området kan bli ett av norra Europas starkaste lärosäten för humaniora, konst och kultur.

Renströmsparken är precis som institutionerna i dag lite dold mellan Konstmuseet och Korsvägen, men de kan öppnas och bli mer tillgängliga mot resten av staden. Ett nytt aktivt stråk kan skapas genom att Johannebergsgatan och Lundgrensgatan kopplas samman som en kontinuerlig gata, med entréer och öppna bottenvåningar ut mot denna samt en plats framför det nya Universitetsbiblioteket, vilken vetter ut mot Korsvägen.

I arbetet undersöks det också hur Johannebergs landeri vid Korsvägen kan lyftas fram och bli tydligare i stadsbilden. Landeriparken kan få nytt liv och öppnas mot Korsvägen.

Att utveckla Universitetet vid Renströmsparken kräver noga avvägningar för att ta tillvara på de värdefulla miljöer och byggnader som redan i dag finns i området men också tillåta utvecklingsmöjligheter som bland annat kan göra så att Universitetet vid Renströmsparken kan bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg, och ett område som blir mer inbjudande för allmänheten.

Regnlekplatsen i Renströmsparken invigdes i december 2018 och är en del av utvecklingen runt Götaplatsen.

  • Sophia Älfvåg
  • planarkitekt stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 17 29
  • Patrik Centerwall
  • Kommunikatör
  • Telefonnummer: 031 - 368 19 09
Uppdaterad 6 juli 2021