Universitetet vid Renströmsparken

Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.
  • Sophia Älfvåg
  • planarkitekt stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 17 29
  • Patrik Centerwall
  • Kommunikatör
  • Telefonnummer: 031 - 368 19 09
Publicerad 26 november 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)