Universitetet vid Renströmsparken

Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 26 november 2018 (Uppdaterad 2 mars 2020)