Så här kan den nya konstnärliga fakulteten vid Götaplatsen se ut.

En ny kreativ mötesplats för humaniora, konst och kultur utvecklas vid Renströmsparken, mellan Götaplatsen och Korsvägen.

Byggnadsnämnden har gett klartecken till Akademiska Hus, som äger fastigheterna, att fortsätta planerna på en ny samlad konstnärlig fakultet i anslutning till Götaplatsen, där delar av Högskolan för scen och musik, även kallad Artisten, ligger idag.

I området pågår även en tävling för ett nytt Universitetsbibliotek och Humanistiska fakulteten öppnade sina nybyggda lokaler tidigare i år.

”Tillsammans med Göteborgs universitetet och staden arbetar Akademiska Hus för att Konstnärliga fakultetens alla konstarter ska kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen.”

Så här kommenterar Akademiska Hus beslutet i byggnadsnämnden:

– Tillsammans med Göteborgs universitetet och staden arbetar Akademiska Hus för att Konstnärliga fakultetens alla konstarter ska kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen och bli en viktig del i den gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur som utvecklas där. Även om många steg återstår innan vi har ett beslut om genomförande är det mycket positivt att byggnadsnämnden nu har tillstyrkt detaljplanen, säger Magnus Huss, marknadsområdeschef på Akademiska Hus.

Entrén till Nya Konst, en byggnad i ljus tegel med stora fönster. Tre personer är på väg in, en lämnar byggnaden och en femte står vid sidan.

Den här visionsbilden visar hur entrén till Nya Konst skulle kunna se ut. Arkitekt: Tham & Videgård.

Detaljplanen medger en exploatering och utveckling på 40 000 kvadratmeter i befintliga och nya byggnader, men här ingår även parkering samt utveckling av gator och platser. Detaljplanen innebär vidare att en uppgång för Västlänkens station vid Korsvägen kan integreras i en av de nya byggnaderna.

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2021 att inte anta detaljplanen utan skickade tillbaka den byggnadsnämnden. Detta kan antagligen förskjuta tidsplanen något.

Publicerad 28 september 2020 (Uppdaterad 1 november 2021)