Hur ska framtidens universitetsbibliotek se ut? Nu pågår en arkitekttävling med sju olika förslag.

Universitetsbiblioteket behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk mötesplats för akademi och samhälle. Den nya biblioteksbyggnaden ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak. Forskning och utbildning är i centrum i de sju tävlingsförslagen som har valts ut och de visar också hur universitetet kan öppna upp mot staden och berika stadslivet runt Korsvägen, som kommer att genomgå en stor förändring genom bland annat den nya stationen för Västlänken. 

"Ett bibliotek är per definition en mötesplats för demokrati och kunskap."

– Ett nytt universitetsbibliotek kommer inte bara bli ett viktigt nav för forskning och utbildning inom humaniora och konst, utan också vara en central mötesplats i kunskapsstaden Göteborg. Ett bibliotek är per definition en mötesplats för demokrati och kunskap. Hela idén med Näckrosenområdet, som i dag kan upplevas som ett undangömt campus, är att universitetet ska bidra till att bygga stad med social hållbarhet i fokus, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. 

En modern biblioteksverksamhet behöver moderna lokaler. På universitetsbiblioteket i Näckrosen behövs nya rum för samverkan, mötesplatser, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer och ett effektivt sätt att ta hand om och tillgängliggöra Göteborgs universitets samlingar. Det kommer bland annat att göras möjligt genom Sveriges första automatiserade system för höglagring av böcker.

"Universitetsbibliotekets verksamhet och den unika platsen mitt i staden ställer höga krav på funktion och gestaltning."

Vilka arkitektteam som står bakom förslagen är hemligt, även för juryn, ända tills vinnaren utses i juni. Tävlingen arrangeras i samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekteter. Alla tävlingsbidrag finns utställda på universitetsbiblioteket, öppet för alla att besöka, till och med 31 maj.

– Vi i juryn har ett spännande uppdrag och får ta del av många riktigt bra förslag, vilket ju är hela syftet med att genomföra en tävling. Universitetsbibliotekets verksamhet och den unika platsen mitt i staden ställer höga krav på funktion och gestaltning, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Nedan ser du samtliga sju förslag.

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Ett-två-tre

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Himlajord

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Kunskapens fyr

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Kunskapens källa

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Kunskapslänken

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Litteraten

Arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek: Utforskaren

Publicerad 2 mars 2020 (Uppdaterad 1 november 2021)