Det nya höghuset uppförs av JM på platsen där Silo 4 tidigare stod. JM har valt det anspelande namnet Kronjuvelen för projektet.

Höghuset blir med sina 27 våningar ungefär dubbel så hög som den tidigare silon. På tidiga bilder är huset svart och har rundade hörn. Det hus som kommer uppföras har däremot rött tegel och kantiga hörn. Intrycket av huset som en solitär har minskat genom den nya utformningen som speglar omgivningen, det kommer liera med omgivningens historiska magasinsbyggnader.

Projektet på Valskvarnsgatan tillhör tillsammans med höghuset i Gårdsten centrum och Sjöstjärnan på Munspelsgatan i Frölunda de projekt i BoStad2021 som sticker ut med sin höjd.

Höghuset blir med sina 27 våningar ungefär dubbel så hög som den tidigare silon.

Byggtiden minskas med ett halvår

50 000 kubikmeter mark kommer att schaktas. Sedan kommer en femton meter lång vägg att gjutas på plats där ett stort arbete blir att först gräva ner i marken för att sedan gjuta uppåt. Detta innebär att förbipasserade kommer uppleva att väldigt lite händer, först ett år senare kommer det märkas att ett hus uppförs. Då kommer det däremot gå snabbt genom att JM använder prefab vilket minskar byggtiden med ett halvår.

Planområdet gränsas i väster av Bratteråsgatan, i söder av Valskvarnsgatan och i norr av ny bebyggelse samt i öster av ny respektive ombyggd gammal bebyggelse inom det tidigare Juvelkvarnsområdet.

Hamnbanan passerar idag rakt igenom Bratteråsberget. Den kommer att flyttas vilket beräknas vara klart år 2022.

Namnet Valskvarnsgatan

Namnet Valskvarnsgatan minner om tiden då den stora Juvelkvarnen låg här, ett landmärke på sin tid med sina väldiga kvarnbyggnader och namnet Juvel i stor skrift på taket.

Gatunamnet kommer från den typ av kvarn där malning sker mellan två stålvalsar. Kvarnen är även känd under sitt första namn Tre lejon.

Drönarbild över Valskvarnsgatan sedd från öst med byggarbetsplats i förgrunden.

Ögonblicksbild över byggarbetsplatsen i september 2019

Historisk tillbakablick

Juvelkvarnen startade sin verksamhet just som en valskvarn 1914 av AB Mårten Pehrsons Valsqvarn och byggdes senare ut i omgångar. Kooperativa förbundet blev ägare till kvarnen 1925 och kom att prägla området och verksamheten under decennier. Bland annat ritades Silo 4 som stod klar 1951 av Olof Thunström som var verksam vid Kooperativa förbundets arkitektkontor. Han hade tidigare arbetat med Kvarnholmens i Stockholms siloanläggning. Silon utmärkte sig då den till skillnad från de andra silor var en solitär. Det kom också att bli den sista silon som uppfördes på anläggningen. När silon byggdes kom också ett skyddsrum att byggas i det intilliggande Bratteråsberget.

Juvel lade ner sin verksamhet på området 2001, en av många kvarnnedläggningarna som skett runt om i Sverige de senaste decennierna. På flera platser runt om i Sverige omvandlas tidigare kvarnar till nya verksamheter, inte minst bostäder. Ett exempel förutom området vid Valskvarnsgatan är Kvarnholmen i Stockholm, också det vid vattnet.

Den tidigare silobyggnaden Foto: JM

  • Magnus Brink
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 14 oktober 2021