Vasabron

Sommaren 2019 öppnade den nya Vasabron för trafik efter två års ombyggnation. Den nya bron är något bredare och har en starkare konstruktion än den gamla för att klara framtidens transporter till Göteborgs innerstad. Målet har varit att bevara och återskapa så mycket som möjligt av brons vackra utseende.
Projektet avslutat och klart.

Som ny men ändå sig lik

Sedan 1907 har bron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Med tiden fick den sprickor och 2017 startade rekonstruktionen av bron.

– Stor omsorg har lagts vid att återskapa så mycket som möjligt av Vasabrons utseende. Räckena, balkarna, masterna, allt är varsamt renoverat och tillbakasatt för att bevara en bit av Göteborgs historia, berättar trafikkontorets projektledare Ove Sikén.

Stor omsorg har lagts vid att återskapa så mycket som möjligt av Vasabrons utseende.

Vasabron är en av Göteborgs paradbroar och Sveriges bäst bevarade jugendbro och en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs Innerstad.

– Ombyggnaden av Vasabron har visat vilken viktig funktion en enskild bro över vallgraven faktisk fyller. Och vi vill tacka för visat tålamod under byggtiden, säger Ove Sikén.

Den nya Vasabron blev försenad över ett år på grund av problem med den tidigare entreprenören och grundläggningen av bron. Nu kan dock bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och andra fordon äntligen rulla över bron igen. Förhoppningsvis i minst 100 år till. 

Vasabron byggdes 1906-1907 i samband med Vasastadens tillkomst och befolkningsökningen kring förra sekelskiftet.

Vasabron före renoveringen.

Uppdaterad 25 februari 2021