Vad?

Vasabron är en av Göteborgs paradbroar och Sveriges bäst bevarade jugendbro och en viktig länk mellan Vasastaden och Göteborgs Innerstad.

Sedan 1907 har bron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Med tiden fick den sprickor och 2017 startade rekonstruktionen av bron.

– Stor omsorg har lagts vid att återskapa så mycket som möjligt av Vasabrons utseende. Räckena, balkarna, masterna, allt är varsamt renoverat och tillbakasatt för att bevara en bit av Göteborgs historia, berättar trafikkontorets projektledare Ove Sikén.

Var?

Vasabron knyter samman Vasastaden med övriga innerstaden.

När?

Ombyggnaden av Vasabron blev klar 2019.

– Ombyggnaden av Vasabron har visat vilken viktig funktion en enskild bro över vallgraven faktisk fyller. Och vi vill tacka för visat tålamod under byggtiden, säger Ove Sikén.

Den nya Vasabron blev försenad över ett år på grund av problem med den tidigare entreprenören och grundläggningen av bron. Nu kan dock bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och andra fordon äntligen rulla över bron igen. Förhoppningsvis i minst 100 år till.

Vasabron byggdes 1906-1907
Vasabron efter ombyggnad 2019

Vasabron före renoveringen.

Uppdaterad 6 juli 2021